THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Để hoàn tất thủ tục cấp phép cho mỗi du khách tham gia chuyến nghỉ dưỡng trên Du thuyền tại Vịnh Hạ Long, quý khách vui lòng thực hiện đúng và đủ các thông tin yêu cầu từ Ban Quản Lý – Cảng Vụ Vịnh Hạ Long như sau:

Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu:  Họ Tên  |  Ngày Tháng Năm Sinh  |  Số CMTND/CCCD/HC  | Địa chỉ nơi cư trú |  Giới Tính | Quốc Tịch

Đối với những khách thực hiện thanh toán online, vui lòng cung cấp hình ảnh thẻ tín dụng đã sử dụng thanh toán tại thời điểm check in cùng nhân viên trước khi lên trên Du thuyền.